Što znači upravljanje? Upravo je to od temeljne važnosti za TQV Adria, na način da ispunjavamo zadane ciljeve koji su definirani pod tezom „dobrog upravljanja“. Tzv „dobro upravljanje“ funcionira na način da:

  • Ispunjava očekivanja klijenata
  • Ispunjava zakonske i poslovne obveze
  • Ispunjava očekivanja zajednice u kojoj izvršava poslovne obveze

Ciljevi TQV Adria su pružanje učinkovitih,jasnih i transparentnih usluga. Mi smo uvijek nepristrani u donošenju odluka i redovito revidiramo i poboljšavamo naše usluge. Važno nam je štiti privatnost klijenta kroz sve zajedničke aktivnosti koje prolazimo.