Certifikacija je postupak neovisnog ocjenjivanja pravog subjekta,organizacije,usluga i proizvoda koji se provode u obliku norme ili standarda.

Certifikat je dokaz kvalitete Vašeg poslovanja, usluga i proizvoda,koji je kao takav sve prisutniji i traženiji na domaćem i globalnom tržištu.

Proces certifikacije provodi neovisno certifikacijsko tijelo, koje je prošlo postupak akreditacije od strane akreditacijskog tijela, kao ovlaštene državne ili međunarodne institucije za izdavanje akreditacija. Akreditacijski postupak ocjenjuje kompetentnost za obavljanje određenih vrsta mjerenja, ispitivanja,tehničkog nadzora tj. inspekcije ili certifikacije.

Akreditirana certifikacijska tijela su ovlaštena provoditi neovisne audite, koje provode iskusni lead auditori, koji su licencirani za takvu vrstu usluge, sukladno strogim i zahtjevnim, međunarodnim okvirima koje provode svjetske organizacije IRCA ili RAB-QSA. Mi djelujemo pod ascab akreditacijskim tijelom br 102,te smo od 2011 godine ansi član.

Certifikacija Vašeg poslovanja, usluge i proizvoda je ulaganje u budućnost i tržišnu kompetentnost.

text-box-promocija001